"Effective leaders are not born; they are made. They are the product of continuous personal development and a commitment to growth." - Brian Tracy

GRUPNI PROGRAM ZA RAZVOJ MENADŽERSKIH VJEŠTINA

Sa dugogodišnjim osobnim iskustvom u upravljanju i značajnim razumijevanjem onoga što je potrebno za vođenje uspješnih timova, imam znanja i kompetencije da pružim smjernice i podršku koja je novim menadžerima potrebna da bi se istaknuli na svojim pozicijama.

Prevladavanje prepreka na voditeljskim pozicijama

Najčešći problemi s kojima se susrećemo u novoj manadžerskoj ulozi:

 • Nedostatak iskustva: novim menadžerima možda nedostaje iskustvo i vještine potrebne za izvršavanje odgovornosti njihove nove uloge
 • Komunikacija: Učinkovita komunikacija ključna je za svakog menadžera, a novi menadžeri mogu se boriti s učinkovitom komunikacijom s članovima tima, nadređenima i drugim dionicima
 • Upravljanje očekivanjima: novim menadžerima može biti izazovno upravljati očekivanjima članova svog tima, nadređenih i klijenata, posebno ako su novi u ovoj ulozi
 • Delegiranje: novi rukovoditelji mogu se neučinkovito nositi s delegiranjem zadataka te u nastojanju da se posao odradi ispravno veći dio odrade sami
 • Izgradnja odnosa: Izgradnja snažnih odnosa s članovima tima, nadređenima i klijentima ključna je za svakog menadžera, ali mladim menadžerima može biti izazovno izgraditi odnose s iskusnijim zaposlenicima
 • Donošenje odluka: Donošenje odluka ključan je aspekt upravljanja, a mladim menadžerima može biti izazovno donositi odluke koje su u najboljem interesu organizacije
 • Upravljanje vremenom: novi menadžeri mogu se boriti s učinkovitim upravljanjem svojim vremenom, pogotovo ako žongliraju s više odgovornosti
 • Nedostatak podrške: novi menadžeri možda neće dobiti potrebnu podršku i smjernice od svojih nadređenih, što može otežati uspjeh u njihovoj ulozi

Preuzmite odgovornost za svoje leadership putovanje već danas

Kao iskusan profesionalac s dugogodišnjim iskustvom u vođenju i upravljanju, razumijem izazove s kojima se novi menadžeri suočavaju u svojim ulogama. Zato sam osmislila radionicu koja je prilagođena kako bi pomogla novim menadžerima da razviju vještine koje su im potrebne za uspjeh. Program je osmišljen za rješavanje ovih pitanja i poboljšanje menadžerskih vještina polaznika, također uključuje praktične vježbe temeljene na stvarnim situacijama.

Grupni coaching može biti iznimno koristan za one koji cijene kolektivni pristup učenju i rastu te žele iskoristiti snagu grupe kako bi ostvarili svoje ciljeve. Prednosti Grupnog Coachinga:

 • Članovi grupe donose različite poglede i iskustva, što obogaćuje proces učenja i omogućava sudionicima da vide probleme i rješenja iz različitih kutova.
 • Grupa pruža emocionalnu podršku i ohrabrenje, što može biti posebno korisno pri suočavanju s izazovima i promjenama.
 • Sudionici mogu dijeliti svoja iskustva i učiti jedni od drugih, što često dovodi do bržeg i efikasnijeg osobnog i profesionalnog rasta.
 • Rad u grupi potiče razvoj međuljudskih vještina, kao što su slušanje, empatija i efektivna komunikacija.
 • Grupna dinamika može poticati veću odgovornost i motivaciju kod sudionika, jer se osjećaju dijelom zajednice koja teži zajedničkim ciljevima.
 • Grupni coaching pruža priliku za izgradnju profesionalnih i osobnih kontakata, što može biti korisno za buduće mogućnosti.
 • Interakcija unutar grupe često potiče kreativnost i inovativnost, jer sudionici mogu koristiti grupnu dinamiku za generiranje novih ideja i rješenja.

Program je namijenjen onima koji žele dodatno izbrusiti menadžerske ili voditeljske vještine, te svima koji žele efikasno upravljati svojim vremenom i izvršavanjem radnih zadataka i unaprijediti suradnju s kolegama. 

Program je koncipiran u šest modula koji se provode kroz šest radionica. Svaka radionica sastoji se od edukativnog i praktičnog dijela. Prvi dio svake radionice započinje promišljanjem svakog polaznika o njihovoj osobnoj situaciji, iskustvima i izazovima te definiranjem nekoliko osnovnih ciljeva koje grupa očekuje od radionice. Možete naučiti bitne strategije i tehnike potrebne za izvrsnost lidera, osiguravajući da s pouzdanjem krećete prema novim izazovima i postižete izvanredne rezultate

Broj sudionika je ograničen tako da svaki sudionik može aktivno sudjelovati. Polaznici mogu odabrati pojedinačni modul ili sudjelovanje u cijelom programu. Svaki sudionik koji završi cijeli program, dobiva certifikat i  2 naknadna online individualna coaching sastanka za praćenje napretka.

Za više informacija zakažite online sastanak ili pošaljite upit putem kotakt obrasca.

LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM u 6 kreativnih radionica

Successful Delegation

Modul 1: Vrijeme kao resurs - učinkovito upravljanje prioritetima i delegiranje

Cilj ove radionice je pomoći sudionicima da unaprijede svoje vještine upravljanja vremenom i prioritetima, te nauče kako efikasno delegirati zadatke kako bi povećali produktivnost i smanjili stres. • Upravljanje vremenom i prioritetima • Tehnike efikasnog delegiranja • Praktične vježbe i scenariji
Grupne rasprave i dijeljenje Iskustava.

idea plan action

Modul 2: Učinkovito vodstvo - ekipiranje i motiviranje za uspjeh

Cilj radionice je pomoći sudionicima da razviju vještine vođenja i motiviranja tima te razumiju procese organizacije i kadrovanja. Sadržaj radionice: • Principi učinkovitog vodstva • Motiviranje i upravljanje timovima • Procesi organizacije i kadrovanja Planiranje Akcija o Postavljanje osobnih ciljeva u vođenju i motivaciji tima o Izrada individualnih planova akcije

Modul 3: Efikasna komunikacija i osobni branding

Cilj radionice je pomoći sudionicima da razviju vještine efikasne komunikacije i razumiju kako izgraditi i održavati osobni brend. Sadržaj radionice: U ovom modulu obuhvatit ćemo ključna načela učinkovite komunikacije, uključujući kako aktivno slušati, jasno i sažeto komunicirati te prilagoditi svoj komunikacijski stil različitim situacijama i publici. • Efikasna komunikacija i komunikacijske vještine • Principi osobnog brandinga • Vježbe i aktivnosti za razvoj osobnog brenda Planiranje akcija o Postavljanje osobnih ciljeva o Izrada individualnih planova akcije

motivating others

Modul 4: Karijera i osobni život - postizanje ravnoteže za uspjeh

Cilj radionice je pomoći sudionicima da razviju svoje karijere dok istovremeno održavaju ravnotežu između profesionalnog i privatnog života. Sadržaj radionice: • Planiranje karijere • Strategije za postizanje ravnoteže • Vještine upravljanja vremenom i dobrobiti Postavljanje granica o Uspostavljanje granica na poslu i kod kuće o Upravljanje očekivanjima i stresom o Simulacije postavljanja granica i vježbe Planiranje akcija o Postavljanje ciljeva za postizanje ravnoteže između posla i osobnog života o Izrada individualnih planova akcije

receiving feedback

Modul 5: Postavljanje i praćenje ostvarenja ciljeva - konstruktivna povratna informacija (Feedback)

Cilj radionice je pomoći sudionicima razviti vještine postavljanja ciljeva i tehnike konstruktivne povratne informacije kako bi poboljšali svoj rad i produktivnost. Sadržaj radionice: • Postavljanje SMART ciljeva • Tehnike davanja i primanja povratne informacije • Praktične vježbe Grupna rasprave i dijeljenje Iskustava o Grupne rasprave o postavljanju ciljeva i iskustvima s povratnim informacijama o Dijeljenje najboljih praksi i savjeta o Pitanja i odgovori te međusobno učenje Planiranje akcija o Postavljanje osobnih ciljeva za postavljanje ciljeva i povratnu informaciju o Izrada individualnih akcijskih planova

Modul 6: Donošenje odluka – temeljna pravila upravljanja (Corporate Governance)

Cilj radionice je pomoći sudionicima razviti vještine donošenja odluka i razumjeti osnovna načela korporativnog upravljanja kako bi postigli organizacijsku učinkovitost. Sadržaj radionice: • Proces donošenja odluka • Principi upravljanja • Studije slučaja i scenariji za donošenje odluka Upravljanje rizicima i nesigurnost o Procjena i upravljanje rizicima u procesu donošenja odluka o Strategije za suočavanje s nesigurnošću o Analiza stvarnih rizika i vježbe donošenja odluka Planiranje akcija o Postavljanje osobnih ciljeva za donošenje odluka i korporativno upravljanje o Izrada individualnih akcijskih planova

Vesna

Vesna Ciganek-Vuković

Unaprijedite svoje menadžerske vještine i ostvarite svoje ciljeve uz ovu praktičnu radionicu. Steknite uvide i tehnike koje se bave uobičajenim izazovima s kojima se suočavaju menadžeri i naučite kako učinkovito delegirati, postaviti ciljeve, komunicirati i dati povratne informacije. Pridružite se sada i uložite u svoj uspjeh

Scroll to Top