"Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do." - Steve Jobs

Online radionice

Online edukativne radionice pružaju dinamičnu platformu za izoštravanje vaših radnih vještina, smanjenje stresa i ostanak u prednosti u današnjem profesionalnom okruženju koje se brzo mijenja. Bilo da prelazite na novo radno mjesto ili  poziciju, planirate promjenu karijere ili krećete u novi projekat, vodit ćemo vas kroz postavljanje ciljeva, planiranje akcija i strateško razmišljanje. Budite proaktivni i  pripremite se za nove izazove i uspjeh.

Ultimativni program za razvoj karijere 

 1. Osobni branding u radnom okruženju
 2. Upravljanje ravnotežom poslovnog i privatnog života te stresom / Work-Life Balance
 3. Razvoj i rast osobne karijere
 4. Učinkovito vodstvo i upravljanje timom
 5. Donošenje odluka i rješavanje problema
 6. Upravljanje vremenom i određivanje prioritet

 

Radionice koje čine Ultimativni program za razvoj karijere skup su bazičnih informacija i alata kao temelj  za aktiviranje vašeg profesionalnog potencijala. Sudjelovanjem u ovom programu steći ćete osnovne vještine, znanje i samopouzdanje potrebne za navigaciju svojim karijernim putem u radnom okruženju koje je podložno stalnim promjenama. Odvažite se preuzeti odgovornost o razvoju svoje karijere i kreirati budućnost ispunjenu mnogim mogućnostima.

Broj sudionika je ograničen, a ovisno o osobnom interesu možete odabrati pojedinačne radionice ili cijeli paket. Radionice se održavaju u terminu 18:00-19:30 sati, predbilježbe za pojedinu radionicu putem linka za prijavu.

1. Osobni branding u radnom okruženju:

problem solving workshop

Otkrijte svoje snage, vrijednosti i strasti koje su temelj uspješne karijere. U ovoj radionici uključit ćete se u vježbe samoprocjene kako biste stekli duboko razumijevanje svog jedinstvenog skupa vještina i osobnog brenda. Naučite kako artikulirati svoj skup vrijednosti i razviti uvjerljiv osobni brend koji rezonira s potencijalnim poslodavcima ili klijentima.

Sadržaj radionice:

 • Razumijevanje osobnog brandinga
 • Samorefleksija i prepoznavanje osobne snage
 • Upravljanje reputacijom
 • Umrežavanje i izgradnja odnosa
 • Kreiranje izjave o osobnom brandu

Predbilježbe putem linka za prijavu.

2. Upravljanje ravnotežom poslovnog i privatnog života te stresom / Work-Life Balance:

Postizanje zdrave ravnoteže između poslovnog i privatnog života i upravljanje stresom ključni su za dugoročno zadovoljstvo i dobrobit karijere. Radionica pruža praktične alate i tehnike za postizanje skladne ravnoteže između vašeg osobnog i profesionalnog života. Otkrijte strategije za učinkovito upravljanje vremenom, postavljanje granica i prakticiranja brige o sebi kako biste spriječili izgaranje i povećali otpornost. Njegujući svoju dobrobit, povećat ćete svoju produktivnost, kreativnost i cjelokupno zadovoljstvo poslom.

Sadržaj radionice

 • Razumijevanje važnosti ravnoteže
 • Upravljanje stresom
 • Identifikacija izvora stresa
 • Prioriteti i postavljanje granica
 • Planiranje dugoročnih ciljeva

Predbilježbe putem linka za prijavu.

3. Razvoj i rast osobne karijere:

career development workshop

Program radionice nudi sveobuhvatne smjernice koje će vam pomoći u definiranju i ostvarivanju profesionalnih ciljeva. Bilo da napredujete u svojoj trenutnoj ulozi, istražujete nove putove karijere ili razvijate bitne vještine za željenu poziciju, dobit ćete alate i smjernice potrebne za napredak na vašem putu do uspješne karijere.

Sadržaj radionice:

 • Izgradnja vizije svoje karijere i postavljanje ciljeva za profesionalni razvoj
 • Samopouzdanje i adaptacija na promjene u karijeri
 • Planiranje karijere na dugoročnoj i kratkoročnoj razini
 • Međuljudski odnosi na radnom mjestu
 • Samozapošljavanje i poduzetništvo
 • Financijsko planiranje i investiranje u karijeru

 

Predbilježbe putem linka za prijavu.

4. Učinkovito vodstvo i upravljanje timom:

leadership workshop

Kao upravo promoviranom menadžeru, učinkovito vodstvo i upravljanje timom ključni su za vaš uspjeh. Program edukacije usredotočen je na razvoj vaših liderskih sposobnosti, osnažujući vas da inspirirate i motivirate članove svog tima. Naučite kako poticati pozitivnu radnu kulturu, učinkovito delegirati zadatke, pružiti konstruktivne povratne informacije i diplomatski rješavati sukobe. Svladavanjem ovih vještina stvorit ćete tim s visokim performansama koji potiče produktivnost i postiže izvanredne rezultate

Sadržaj radionice:

 • Osnove učinkovitog vodstva: ključni koncepti i vještine
 • Postavljanje jasnih ciljeva i očekivanja
 • Razvoj timskog duha: kako potaknuti suradnju i sinergiju
 • Rješavanje konflikata i izazova
 • Komunikacija za učinkovito upravljanje timom
 • Učinkovito delegiranje

Predbilježbe putem linka za prijavu.

5. Donošenje odluka i rješavanje problema:

decision making workshop

U brzo promjenjivom i turbulentnom poslovnom okruženju mladi se menadžeri često susreću sa složenim odlukama i izazovima. Naš program edukacije opremit će vas alatima i tehnikama za donošenje argumentiranih odluka i učinkovito rješavanje problema. Saznajte kako analizirati situacije, procijeniti rizike i razmotriti više perspektiva. Unapređenje vještina donošenja odluka i rješavanja problema omogućit će vam da se pouzdano nosite s izazovima vodite svoj tim prema uspjehu.

Sadržaj radionice:

 • Analiza problema i identifikacija uzroka
 • Kreativno razmišljanje i generiranje alternativa
 • Procjena i usporedba opcija
 • Upravljanje rizicima i nesigurnostima
 • Timski pristup rješavanju problema
 • Donošenje odluka u stresnim situacijama

Predbilježbe putem linka za prijavu.

6. Upravljanje vremenom i određivanje prioriteta:

time management workshop

Mladi menadžeri često se suočavaju sa izazovom žongliranja s višestrukim odgovornostima i rokovima. Ova radionica pružit će vam praktične strategije za učinkovito upravljanje vremenom i određivanje prioriteta. Otkrijte tehnike za optimizaciju tijeka rada, delegiranje zadataka i iskorištavanje tehnologije za povećanje produktivnosti. Svladavanjem tih vještina poboljšat ćete svoju sposobnost ispunjavanja rokova, ostati usredotočeni na strateške ciljeve i postići zdravu ravnotežu između poslovnog i privatnog života.

Sadržaj radionice

 • Identifikacija ciljeva i vrijednosti
 • Tehnike postavljanja prioriteta i rangiranje zadataka
 • Učinkovito planiranje i organizacija vremena
 • Kako se nositi s preopterećenjem i smanjiti stres
 • Savladavanje odgađanja i povećanje samodiscipline
 • Timsko upravljanje vremenom i koordinacija projekata

 

Predbilježbe putem linka za prijavu.

Ultimativni program za razvoj karijere 

Scroll to Top