ESG IZAZOVI ZA PODUZETIKE KOJI NISU OBVEZNICI IZVJEŠTAVANJA O ODRŽIVOSTI

Važnost ESG strategije i izvještavanja za poduzetnike koji nisu u obvezi

Prisustvujući vrlo zanimljivoj konferenciji o održivosti, jasno je da u današnjem poslovnom okruženju, koncept ESG (Environmental, Social, and Governance) strategije postaje sve važniji obzirom na obvezu implementacije regulatornog okvira. Slušajući govornike, evidentno je da je fokus usmjeren prema onima koji su obveznici, no iako mnoga mala i srednja poduzeća, ako nisu listana na burzi, nisu obveznici, indirektno će također biti zahvaćena na način da će trebati davati odgovore i popunjavati upitnike financijskih institucija i poslovnih partnera koji već jesu ili će uskoro biti obveznici.

Moguća pitanja:

  • Opisati poslovni model i strategiju.
  • Navesti uspostavljene politike održivosti.
  • Specificirati stvarne ili potencijalne glavne štetne učinke po pitanju održivosti (na koji način vaše poslovne aktivnosti mogu negativno utjecati na okoliš) i mjere koje su uspostavljene za praćenje, sprečavanje, ublažavanje ili otklanjanje takvih stvarnih ili potencijalnih štetnih učinaka
  • Navesti glavne rizike povezane s pitanjima ESG-a koji jesu ili bi mogli utjecati na poslovanje i kako se upravlja tim rizicima
  • Prezentirati izvješće o praćenju posebnih ključnih pokazatelja uspješnosti koji se odnose na gore navedena pitanja.

Što je ESG strategija?

ESG strategija obuhvaća tri ključna aspekta poslovanja:

                  1.             Environmental (Briga o okolišu): održivo korištenje resursa, smanjenje emisija ugljičnog dioksida, upravljanje otpadom.

                  2.             Social (Društvena odgovornost): briga za zaposlenike, pozitivni učinci na zajednicu, etički poslovni standardi.

                  3.             Governance (Upravljanje): transparentno upravljanje, odgovornost prema dioničarima, pravedne poslovne prakse.

Zašto poduzetnici trebaju razmotriti ESG?

Za očekivati je da će ulagači uskoro davati prednost održivim poduzećima, isto tako, korporacije će dati prednost održivim dobavljačima kako bi poboljšale svoje ocjene održivosti.

Drugim riječima, dobre ESG performanse bit će preduvjet za pristup (pristupačnijem) financiranju i što je najvažnije steći i zadržati kupce. Održivost postaje temeljna konkurentska prednost.

Implementacija ESG strategije može donijeti brojne prednosti, stoga i poduzetnici koji nisu obveznici izvještavanja prema ESG regulativi trebali bi razmotriti implementaciju ESG strategije i izvještavanja. Evo nekoliko ključnih razloga:

  • Povećanje kredibiliteta: poslovni partneri, financijske institucije i investitori sve više cijene poduzeća koja pokazuju odgovornost prema okolišu i društvu. Prezentiranje ESG praksi može poboljšati vašu reputaciju i privući nove investicijske prilike, osigurati povoljnije financiranje te steći i zadržati kupce
  • Efikasnost i uštede: ESG strategije često uključuju mjere za smanjenje otpada i potrošnje resursa, što može dovesti do značajnih financijskih ušteda.
  • Privlačenje i zadržavanje talenta: zaposlenici sve više traže poslodavce koji pokazuju društvenu odgovornost. ESG strategija može poboljšati zadovoljstvo i lojalnost zaposlenika.
  • Priprema za budućnost: regulativa će s vremenom postati stroža. Rano usvajanje ESG praksi može vam pomoći da budete ispred konkurencije i spremni za buduće zakonske zahtjeve.
  • Poboljšanje poslovnih performansi: studije pokazuju da poduzeća koja integriraju ESG faktore u svoje poslovanje često bilježe bolje financijske rezultate.

Uloga poduzetnika kao lidera

Poduzetnici igraju ključnu ulogu kao lideri u implementaciji ESG strategije. Oni su odgovorni za stvaranje vizije i kulture održivosti unutar svojih organizacija. Edukacija zaposlenika, angažiranje zajednice i transparentna komunikacija s dionicima su ključni koraci u ovom procesu.

Poslovni savjetnici mogu pružiti vrijednu podršku u implementaciji ESG strategije. Kvalitetna analiza trenutnih poslovnih procesa i identifikacija područja za poboljšanje su prvi koraci. Savjetnici mogu pomoći u izradi strategije koja je prilagođena specifičnim potrebama vašeg poduzeća, osiguravajući da se ESG ciljevi integriraju u sve aspekte poslovanja.

Koji su preporučeni sljedeći koraci?

Ako ste poduzetnik koji želi implementirati ESG strategiju, preporučuju se slijedeći koraci:

                  1.             Provedite inicijalnu procjenu: analizirajte trenutne poslovne procese i identificirajte područja u kojima ESG faktori mogu biti implementirani. Ovo uključuje pregled potrošnje resursa, društvenih praksi i korporativnog upravljanja.

                  2.             Postavite ciljeve: definirajte jasne i mjerljive ESG ciljeve koji su u skladu s vašom poslovnom strategijom. To može uključivati ciljeve za smanjenje emisija, poboljšanje radnih uvjeta ili povećanje transparentnosti.

                  3.             Razvijte akcijski plan: izradite detaljan plan koji opisuje korake potrebne za postizanje ESG ciljeva. Uključite vremenske okvire, odgovorne osobe i potrebne resurse.

                  4.             Edukacija i angažiranje: informirajte i educirajte svoje zaposlenike o važnosti ESG strategije i uključite ih u proces implementacije. Angažirajte sve dionike, uključujući dobavljače i zajednicu.

                  5.             Pratite i izvještavajte: redovito pratite napredak prema postavljenim ciljevima i izvještavajte o rezultatima. Upotrijebite ove informacije za kontinuirano poboljšanje strategije.

Zaključak

Implementacija ESG strategije nije samo obaveza za velika poduzeća već i prilika za manje poduzetnike. Prednosti su višestruke, uključujući poboljšanje reputacije, efikasnosti i zadovoljstva zaposlenika, te pripremu za buduće zakonske zahtjeve. 

Poduzetnici kao lideri igraju ključnu ulogu u promoviranju održivih praksi, a uz pomoć poslovnog savjetovanja, ovaj proces može biti jednostavan i učinkovit. Razmotrite ESG strategiju kao alat za postizanje održivog rasta i dugoročnog uspjeha vašeg poduzeća.

I usput, zapitajmo se što pojedinačno možemo učiniti: zasaditi drvo ili barem biljku, reducirati otpad, koristiti platnenu vrećicu, manje printati i trošiti vode, koristiti lokalne proizvode, etično se ponašati u radnoj okolini, podržavati ESG strategije ….

Zainteresirani ste za više informacija o ovoj temi ili poslovnom savjetovanju, Zakažite satanak: https://coaching-vista.com/hr/kontakt/

Scroll to Top